Loader

Trwa ładowanie strony...

KANCELARIA
Notariusz Maciej Konwisarz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra
Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały
interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne.
Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Maciej Konwisarz gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz
ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności
notarialnej sprzecznej z przepisami prawa. Notariusz Maciej Konwisarz prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście
Kamień Pomorski, w której odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa,
testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki - kredyt) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i
poświadczenia dziedziczenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności
notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi
okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.
Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, ustalić termin spotkania
w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu oraz poznać przybliżone koszty notarialne - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się
zasadami godności, honoru i uczciwości." - Notariusz
Notariusz Maciej Konwisarz pełni swoją funkcję w odrębie Kamienia Pomorskiego a także na terenie Międzyzdrojów, Wolina oraz Gryfic.
a
Wiadomość wysłana
Wkrótce na nią odpowiemy.Kancelaria Notarialna
Maciej Konwisarz
Mieszka I 1/1c
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 14 259
fax 91 38 14 262
maciej.konwisarz@izbanotarialna.szczecin.pl

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od Poniedziałku do Piątku
Od 9 do 17
KONTAKT