Loader

Trwa ładowanie strony...

CENNIK OPŁAT I USŁUG NOTARIALNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
(tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariuszowi za
dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie
określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe
niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej
czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148
poz. 1564). Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego
wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym
najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od
danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią,
której pracownicy wyliczą przewidywane koszty transakcji.
TAKSA NOTARIALNA
Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest negocjowana z notariuszem przed aktem.
KANCELARIA
PODATKI
Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).
OPŁATA SĄDOWA
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC (2%) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399).
Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz.535).
KANCELARIA CZYNNOŚCI I DOKUMENTY OPŁATY